Centrum Językowe Perfection © 2021-2023

Ze względu na stan epidemii, CJ Perfection stosuje pewne obostrzenia.

  1. Podczas zapisów na zajęcia stacjonarne, tzn. w siedzibie CJ Perfection, kursant (lub jego opiekun prawny- w przyp. niepełnoletnich) podpisuje oświadczenie o braku objawów charakterystycznych dla COVID-19 w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Oświadczenie takie aktualizuje się co dwa tygodnie.
  2. Każdy uczestnik (jak i lektor) obowiązkowo dezynfekuje ręce przed rozpoczęciem zajęć.
  3. Uczestnik zajęć nie może wejść do sali szybciej niż 5 minut przed ich planowaną godziną, a poza salą zajęciową (przebywając w budynku) zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa maseczką, przyłbicą lub częścią garderoby. 
  4. Sala zajęciowa jest wietrzona i dezynfekowana po każdych zajęciach.

Zasady bezpieczeństwa 
stosowane przez CJ Perfection na zajęciach stacjonarnych podczas epidemii

Osiągnij językową perfekcję!

edukacja