Centrum Językowe Perfection © 2021-2023

Przygotowanie do egzaminów

Aktualne poziomy nauczania:

- od podstaw, podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany (A1-C1)

Profil: ogólny

Rodzaj zajęć: indywidualne lub grupowe (online lub z dojazdem do Klienta)

Ćwiczone umiejętności: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie

Metody: ćwiczeniowa, praktyczna

Podręcznik/materiały szkoleniowe: repetytorium proponowane przez CJ Perfection, materiały oferowane: arkusze egzaminacyjne

Grupy docelowe: dzieci (od 10 r.ż.), młodzież, dorośli

Cena: Sprawdź pełny cennik

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do egzaminu, to wybierz właśnie te zajęcia!

 

Na kursie ćwiczymy wszystkie niezbędne umiejętności potrzebne do części pisemnej i ustnej, bazujemy na typowych zadaniach egzaminacyjnych, a słownictwo i gramatykę utrwalamy z pomocą repetytorium leksykalno-gramatycznego, przygotowanego odpowiednio pod dany egzamin. Korzystamy z najlepszych wydawnictw (m.in. Oxford, Macmillan i Pearson -  w przyp. j. angielskiego).

 

Obecnie przygotowuję do następujących egzaminów:

  • język angielski: KET, PET, FCE, sprawdzian ósmoklasisty, matura podstawowa, matura rozszerzona
  • język polski jako obcy: poziomy A2-C2

 

Sprawdź jak wyglądają zajęcia i jakie korzyści płyną ze współpracy ze mną :) 

 

 

 

 

 

zdjęcie pokazowe

zdjęcie pokazowe

Przygotowanie do egzaminów

Osiągnij językową perfekcję!

edukacja