Centrum Językowe Perfection © 2021-2023

Aktualne poziomy nauczania:

- od podstaw, podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany (A1-C1)

 - od podstaw, podstawowy, średnio zaawansowany (A1-B1)

Profil: ogólny

Rodzaj zajęć: indywidualne (u Klienta lub online)

Ćwiczone umiejętności: do uzgodnienia

Metody: różne

Podręcznik/materiały szkoleniowe: materiały kursanta (ze szkoły) i dodatkowe

Grupy docelowe: uczniowie - dzieci (od 10 r.ż.), młodzież; studenci

Cena: Sprawdź pełny cennik

Korepetycje w CJ Perfection to zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy z nauką języka angielskiego, niemieckiego czy polskiego dla obcokrajowców, lub chcących utrwalić wiadomości ze szkoły czy uczelni (lektoraty).

 

Korepetycje nie są kursem, zatem nie ma określonego programu nauczania. Po wcześniejszym uzgodnieniu (np. dzień przed ustalonymi zajęciami), realizujemy materiał szkolny/uczelniany, na podstawie bieżących lekcji z podręcznika, ćwiczeń czy zeszytu.

 

W zależności od potrzeb, utrwalam z uczniem słownictwo i gramatykę potrzebną na lekcjach w szkole, pomagam przy zadaniach domowych oraz przygotowuję do sprawdzianów i kartkówek czy też odpowiedzi ustnej.

Zapraszam zarówno uczniów szkoły podstawowej, jak i szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoła zawodowa) oraz studentów :)

 

 

 

 

 

 

zdjęcie pokazowe

Korepetycje

Osiągnij językową perfekcję!

edukacja