Centrum Językowe Perfection © 2021-2023

Konwersacje

zdjęcie pokazowe

Aktualne poziomy nauczania:

- od podstaw, podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany (A1-C1)

 - od podstaw, podstawowy, średnio zaawansowany (A1-B1)

Profil: ogólny (angielski, niemiecki, polski)

Rodzaj zajęć: indywidualne lub grupowe (online)

Ćwiczone umiejętności: mówienie

Metody: komunikacyjna

Podręcznik/materiały szkoleniowe: materiały oferowane przez CJ Perfection

Grupy docelowe: dzieci (od 10 r.ż.), młodzież, dorośli

Częstotliwość: 2 razy w tygodniu

Czas trwania jednostki lekcyjnej: 60 min./90 min.*

Cena: Sprawdź pełny cennik

 

*- w przyp. zajęć grupowych, uzależnione od zainteresowania podczas rekrutacji

 

Kurs konwersacyjny został stworzony specjalnie, aby rozwijać jedną z najważniejszych (jak nie najważniejszą) umiejętności językowych - mówienie.

Nie da się nauczyć płynnie mówić bez mówienia, dlatego na zajęciach w CJ Perfection gwarantuję Ci 100% komunikowania się w docelowym języku obcym - panuje bowiem zasada: nie używamy języka ojczystego :)

Nie wykonujemy typowych ćwiczeń na słownictwo czy gramatykę, a jedynie uczymy się i utrwalamy je w kontekście podczas rozmów, na podstawie różnorodnych materiałów stymulujących.

Liczne ćwiczenia motywujące do mówienia, m.in. odgrywanie roli (role plays), dialogi, dyskusje, symulacje, gry i zabawy językowe, prezentacje, itp. pomogą Ci w szybszym osiągnięciu zamierzonych efektów i przełamaniu bariery językowej.

Dyskusje prowadzimy na różne tematy, w zależności od poziomu zaawansowania i grupy wiekowej.

 

Sprawdź jak wyglądają zajęcia i jakie korzyści płyną ze współpracy ze mną :) 

 

 

 

zdjęcie pokazowe

Konwersacje

Osiągnij językową perfekcję!

edukacja